Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Průmysl a stavebnictví Pododdíl Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
0,31 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 20 000 Kč
Upravený rozpočet 49 508 Kč
Skutečné čerpání 31 128 Kč
Čerpání 62,87 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 20 000 49 508 31 128 62,87
Celkem 20 000 49 508 31 128 62,87
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.