Obsah

Vyhlášky a zákony


Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - účinná od 17.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů - účinná od 17.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu - účinná od 17.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná 1.1.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 1.8.2019

 

Obecně závazná vyhláška 1/2018 - zrušena

Účinnost

17.01.2020

 

 

1.1.2019

 

1.8.2019

 

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2016  -- zrušena

1. 1. 2017
Obecně závazná vyhláčka č. 1/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Rataje nad Sázavou 25. 4. 2008
Obecně závazná vyhláška 1/1999 kterou se vydává požární řád obce 14. května 1999
Obecně závazná vyhláška 2/1999, kterou se stanoví regulativy územního plánu 20. srpna 1999
Obecně závazná vyhláška 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem - zrušena 1. ledna 2002
Obecně závazná vyhláška 1/2003 o zrušení obecně závazných vyhlášek 1/1995, 2/1995 a 2/1997  
Obecně závazná vyhláška 1/2008 o veřejném pořádku 1. května 2008
Obecně závazná vyhláška 1/2010 Požární řád 29.dubna 2010
Řád ohlašovny požárů 2010 29.dubna
Obecně závazná vyhláška č. 2 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  - zrušena 1.ledna 2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušena 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška 1/2014 o poplatku za odvoz TKO - zrušena 1.1. 2015
1. 1. 2018

Důležité zákony

 
  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 
   

Oznámení

 
  • nejsou vloženy žádné dokumenty
 
   
Výběrová řízení