Obsah

Tance


 

Letní škola starého tance  A.D. 2020

Státní zámek RATAJE nad Sázavou

 

Termín 25. července až 2. srpna

 

 

Program

 • 21. ročník letní taneční školy se zaměřuje na taneční techniku, způsob interpretace
  a vývoj tance doby vrcholného středověku v zaalpské Evropě. Pozornost bude věnována nejstarším památkám svěcké instrumentální (taneční) hudby období 12. a 13. století, doby zlatého věku rytířstva, a také tanečnímu umění ve 14. i 15. století.
 • Ve třídě renesančního tance se budeme věnovat nejrůznějším formám balletů pozdního 16. století, z období tzv. manýrismu císaře Rudolfa II. Habsburského. Mnohé z nich byly příležitostí k seznámení a dvoření nebo jen ke konverzaci, sloužily
  k pobavení přihlížející společnosti anebo byly součástí divadelních představení při velkolepých slavnostech. Tak například slavný Giuseppe Arcimboldo, dvorní portrétista na habsburském dvoře ve Vídni, je znám také svými návrhy divadelních kostýmů, masek a kulis pro dvorské slavnosti, které sám organisoval.
 • Tématem tanečních večerů na zámku jsou společenské tance 19. století z období českého romantismu a biedermeieru a barokní kontratance podle „The English Dancing Master“ (1651) Johna Playforda.
 • Lektory tance jsou Mgr. Jitka POKORNÁ a Mgr. Miroslav SMAHA.
 • Hudební doprovod k tanci v podání Vokálně instrumentálního souboru LUDUS MUSICUS pod uměleckým vedením Františka Běhounka.
 • Teoretická část programu obsahuje přednáškový večer „Rataje Hrazené na starých rytinách, pohlednicích a fotografiích“ s promítáním historických dokumentů. Uvidíte nejen pohledy na městečko Rataje z různých stran a období, ale i staré veduty památek v okolí. Problematice současné památkové péče se budeme věnovat při komentované prohlídce areálu zámku.
 • Taneční výuka probíhá ve velkém sále barokního zámku Rataje nad Sázavou
  a je přizpůsobena začátečníkům i pokročilým. Účast dětí do 15ti let je možná jen
  s dospělým průvodcem.
 • Před začátkem dopoledních lekcí vás zveme na ranní rozezpívání podle latinských
  i staročeských kancionálů. Vede Miroslav SMAHA.
 • Součástí programu letní školy budou také výpravy po památných místech v okolí Ratajského panství. V letošním roce navštívíme zámek ve Zruči nad Sázavou, poutní místo v Sudějově a vydáme se na průzkum románského osídlení a zaniklého gotického hradu ve Stříbrné Skalici.
 • Volný čas můžete věnovat turistickým výletům do přírody, kulturním památkám Posázaví, nebo posezení při ohni v zámeckém parku, případně jiným společenským aktivitám.
 • Týdenní seminář zakončí slavnostní koncert absolventů tanečních tříd nazvaný „Dvorské tance gotiky a renesance“ v sobotu 1. 8. 2020 od 19.00 hodin v Rytířském sále zámku. Účinkují hudební soubor LUDUS MUSICUS a členové souboru školy starého tance REGII CAROLI REGIS.

 

 

PROGRAM DNE letní školy starého tance Rataje nad Sáz.

XXI. ročník tanečního setkání A.D. 2020

 

 

 Sobota  25.7.             odpoledne příjezd, prezence a ubytování, základní informace

17.00 zahájení – přátelské posezení se společnou večeří

1. taneční večer 19.00–21.00 – společenské tance 19. století

 

Neděle  26.7.             ♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony

1. lekce 9.30–12.00 – pohybová příprava, základy středověkého tance

odpoledne společný výlet do Stříbrné Skalice, prohlídka románského tribunového kostela sv. Jakuba Většího v Rovné a zaniklého skalického hradu ze 14. století

2. večerní lekce 19.00–21.30 – základy renesančního tance

 

Pondělí  27.7.            ♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony

                        3. lekce 9.30–12.30 – rozcvičení, základní taneční formy ve středověku

4. lekce 15.00–17.30 – renesance

20.00 – přednáškový večer „Rataje Hrazené na starých rytinách,        pohlednicích a fotografiích“

 

Úterý  28.7.               ♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony

5. lekce 9.30–12.00 – středověk

odpoledne společný výlet do Uhlířských Janovic a prohlídka barokního poutního místa sv. Anny v Sudějově

/možnost sjezdu řeky Sázavy na kánoích z Českého Šternberka/

6. večerní lekce 19.00–21.30 – renesance

 

Středa  29.7.              ♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony

7. lekce 9.30–12.30 – renesance

8. lekce 15.00–17.30 – středověk

2. taneční večer 19.00–21.00 – barokní kontratance

 

Čtvrtek  30.7.            ♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony

9. lekce 9.30–12.00 – renesance

odpoledne společný výlet na zámek ve Zruči nad Sázavou a k vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce

10. večerní lekce 19.00–21.30 – středověk

 

Pátek  31.7.               ♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony

11. lekce 9.30–12.30 – středověk

12. lekce 15.00–17.30 – renesance

19.00 posezení u ohně v zámeckém parku

 

Sobota  1.8.               ♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony

9.30–12.30 příprava závěrečného vystoupení taneční třídy

17.00–18.00 zkouška tanečního vystoupení v kostýmech

19.00 Slavnostní koncert absolventů letní školy – závěrečné vystoupení

Účinkují vokálně instrumentální soubor LUDUS MUSICUS a soubor školy starého tance REGII CAROLI REGIS

cca 20.00 společenský večer pro absolventy LŠ, volná zábava

 

Neděle  2.8.                ukončení letní školy