Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Kultura Pododdíl Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
0,26 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 25 000 Kč
Upravený rozpočet 45 500 Kč
Skutečné čerpání 25 754 Kč
Čerpání 56,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 25 000 45 500 25 754 56,60
Celkem 25 000 45 500 25 754 56,60
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.