Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Kultura Pododdíl Sdělovací prostředky
0,01 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 40 000 Kč
Upravený rozpočet 40 000 Kč
Skutečné čerpání 1 080 Kč
Čerpání 2,70 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Rozhlas a televize 40 000 40 000 1 080 2,70
Celkem 40 000 40 000 1 080 2,70
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.