Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Životní prostředí Pododdíl Nakládání s odpady
9,25 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 980 000 Kč
Upravený rozpočet 980 000 Kč
Skutečné čerpání 932 946 Kč
Čerpání 95,20 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Sběr a odvoz komunálních odpadů 850 000 850 000 826 330 97,22
Sběr a odvoz ostatních odpadů 110 000 110 000 96 704 87,91
Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů 20 000 20 000 9 912 49,56
Celkem 980 000 980 000 932 946 95,20
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.