Menu
Městys Rataje nad Sázavou
Rataje nad Sázavou

2018

Výjezdy 2018 - souhrn

požár 12, technická pomoc 11, ostatní pomoc 3, dopravní nehoda 1

13.12.2018 - technická pomoc - záchrana osoby železniční úsek Rataje- Iváň (Ford Ranger - Bleha, Rejhon, Třešňák, Veselý)

3.12.2018 - taktické cvičení - záchrana osoby z řeky (Ford Ranger - Bleha, Čadek, Veselý, Vyhnánek)

21.11.2018 - planý poplach - požár lesa Soběšín

09.11.2018 - technická pomoc - záchrana osob Útěchvosty (Ford Ranger - Bleha, Vyhnánek)

30.10.2018 - technická pomoc - dopravní nehoda, odstranění stromu Rataje Iváň (Ford Ranger - Bleha, Třešňák, Rejhon, Vyhnánek)

30.10.2018 - technická pomoc - odstranění spadlého stromu Ježovice (Ford Ranger - Bleha, Rejhon, Třešňák, Vyhnánek)

05.09.2018 - technická pomoc - odstranění stromu Ostašov (Ford Ranger - Bleha Vyhnánek) - bez zásahu

14.08.2018 - technická pomoc - odstranění spadlého stromu Podveky (Ford Ranger - Provaznk, Rejhon)

03.08.2018 - požár travního porostu Bělokozly (CAS 32 Tatra, Ford Ranger - Provazník, Rejhon, Třešňák, Veselý, Čadek)

06.07.2018 - požár lesního porostu Rataje nad Sázavou (CAS 32 Tatra - provazník, Aubrecht)

04.07.2018 - požár lesního porostu Janovická Lhota (CAS 32 Tatra - Bleha, Provazník, Vyhnánek)

04.07.2018 - požár suchého klestí Malejovice(CAS 32 Tatra - Bleha, Provazník, Rejhon)

01.07.2018 - požár zeměd. stroje Staňkovice (CAS 32 Tatra, Ford Ranger - Rejhon, Vyhnánek, Provazník, Veselý, Čadek J.)

26.06.2018 - požár pole v Mirošovicích (CAS 32 Tatra - Bleha, Provazník, Vyhnánek, Ford Ranger - požární dozor v noci Čadek J, Veselý)

24.05.2018 - pořár hotelu v Sázavě (CAS 32 Tatra, Ford Ranger - Bleha, Třešňák, Veselý, Vyhnánek, Čadek J., Provazník)

08.05.2018 - ostatní pomoc - trasnaport pacienta Vraník (Ford Ranger - Provazník, Vyhnánek)

06.05.2018 - technická pomoc - zavážení vody Rataje (CAS 32 Tatra - Provazník, Vyhnánek)

02.05.2018 - požár rod.domu Malovidy (CAS 32 Tatra - Provazník, Rejhon, Čadek P.,  Ford Ranger - požární dozor do ranních hodin Provazník, Třešňák, Rejhon, Vyhnánek)

15.4.2018 - požár srubu Sázava - Sedliště (CAS 32 Tatra, Ford Ranger - Vyhnánek, Rejhon, Třešňák, Veselý, Provazník, Čadek, Bleha)

10.4.2018 - požár lesa Polipsy (CAS 32 Tatra, Ford Ranger - Vyhnánek, Provazník, Třešňák, Rejhon, Bleha)

7.4.2018 - požár travnatého porostu kemp Rataje nad Sázavou (CAS 32 Tatra - Provazník, Rejhon, Bleha, Taubner)

26.2.2018 - požár kůlny u RD Újezdec  (Ford Ranger, CAS 32 Tatra  - Veselý, Čadek, Rejhon, Třešňák, Provazník, Taubner)

18.01.2018 - technická pomoc - strom přes trať Rataje (Ford Ranger-Bleha,Čadek J., Provazník,  Rejhon, Taubner, Třešňák, Veselý, Vyhnánek)

09.01.2018 - technická pomoc - 3x odstranění spadlého stromu Rataje - Zalíbená, Rataje - Ježovice, Křižovatka Na Vítkovicích (Ford Ranger - Vyhnánek, Provazník, Bleha)

05.01.2018 - technická pomoc - odstranění spadlého stromu Rataje - Zalíbená (Ford Ranger - Vyhnánek, Veselý, Čadek J., Provazník)