Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Daňové
58,12 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 500 000 Kč
Upravený rozpočet 8 397 880 Kč
Skutečné plnění 7 637 808 Kč
Plnění 90,95 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 2 900 000 3 457 000 3 165 792 91,58
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 360 000 1 650 000 1 519 188 92,07
Daň z příjmů práv. osob 1 300 000 1 300 000 1 207 413 92,88
Daň z nemovitých věcí 800 000 800 000 666 026 83,25
Poplatek za provoz systému KO 622 500 622 500 571 875 91,87
Daň z příjmů práv. osob za obce 150 000 180 880 180 880 100,00
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 140 000 160 000 142 959 89,35
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 50 000 50 000 25 915 51,83
Daň z hazardních her 30 000 41 000 40 577 98,97
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 25 500 45 500 39 456 86,72
Správní poplatky 25 000 25 000 23 670 94,68
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 25 000 0 0 0,00
Poplatek ze vstupného 20 000 0 0 0,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 15 000 22 000 21 718 98,72
Poplatek ze psů 14 000 14 000 12 965 92,61
Poplatek z ubytovací kapacity 12 000 17 000 12 874 75,73
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 6 000 6 000 0 0,00
Poplatek ze užívání veř. prostr. 5 000 7 000 6 500 92,86
Celkem 7 500 000 8 397 880 7 637 808 90,95
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.