Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Finanční transfery
35,53 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 897 041 Kč
Upravený rozpočet 6 300 124 Kč
Skutečné plnění 4 669 577 Kč
Plnění 74,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 2 527 041 2 927 041 1 423 131 48,62
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 1 300 000 1 279 600 1 172 963 91,67
NI. př. transf. od obcí 40 000 106 500 86 500 81,22
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 30 000 267 877 267 877 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 34 412 34 412 100,00
Inv. př. transfery od krajů 0 1 684 694 1 684 694 100,00
Celkem 3 897 041 6 300 124 4 669 577 74,12
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.