Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Nedaňové
6,72 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet694 000 Kč
Upravený rozpočet739 130 Kč
Skutečné plnění739 060 Kč
Plnění99,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 349 000 411 132 411 093 99,99
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 194 000 196 523 196 523 100,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 47 000 86 507 86 507 100,00
Příjmy z prodeje zboží 40 000 24 985 24 985 100,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 37 000 0 0 0,00
Příjmy z pronájmu pozemků 18 000 17 645 17 614 99,82
Příjmy z úroků 4 000 1 393 1 393 100,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2 000 0 0 0,00
Přijaté neinvestiční dary 2 000 945 945 100,00
Sankční platby př. od jiných subjektů 1 000 0 0 0,00
Celkem 694 000 739 130 739 060 99,99
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.