Obsah

II.etapa rekonstrukce zámku


Dne 15.října 2011 se konalo, ve zrekonstruované bývalé kapli ratajského zámku, slavnostní vítání občánků do života.

Vítání občánků do života Vítání občánků do života
Vítání občánků do života  


13. října 2011 se na zámku  slavnostně ukončil projekt 2. etapy rekonstrukce.

V rámci této etapy rekonstrukce proběhly úpravy v severozápadní části vnitřních prostor, v přízemí a prvním patře, na krovu a střešním plášti. Realizovalo se i nové hygienické zázemí. V těchto rekonstruovaných prostorech vznikne expozice rozšiřující stávající prohlídkový okruh se zaměřením na historii městyse a okolí. V půdních prostorách bude okruh zaměřen na vývoj tesařství a postupy výstavby barokního krovu. Tato etapa navazuje na předchozí 1. etapu, která byla rovněž spolufinancována ROP Střední Čechy.

Z celkových nákladů ve výši 21,3 mil. Kč bylo dotací ROP SČ z Prioritní osy 2 - Cestovní ruch poskytnuto 14,2 mil. Kč.
 

13. října 2011 se na zámku  slavnostně ukončil projekt 2. etapy rekonstrukce 13. října 2011 se na zámku  slavnostně ukončil projekt 2. etapy rekonstrukce
13. října 2011 se na zámku  slavnostně ukončil projekt 2. etapy rekonstrukce  


V roce 2010,2011 probíhala II.etapa rekonstrukce zámku.

V rámci tohoto projektu, realizavaného za přispění finančních prostředků EU z programu ROP Středočeského kraje, dojde k zpřístupnění další části zámku. Zrekonstruované prostory budou sloužit k rozšíření nabídky ratajského muzea a pořádání sezónních výstav. Prostory se stanou součástí prohlídkového okruhu zámku. Předpokládané dokončení stavebních prací je do 31. 7. 2011. Celková investice činní 17,5 mil. Kč bez DPH.

Fotografie z průběhu pracíFotografie z průběhu pracíFotografie z průběhu prací

 

 

 

 

Fotografie z průběhu prací.