Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Finanční transfery
21,02 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet329 000 Kč
Upravený rozpočet2 310 259 Kč
Skutečné plnění2 310 259 Kč
Plnění100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 214 000 1 299 800 1 299 800 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 75 000 287 071 287 071 100,00
NI. př. transf. od obcí 40 000 40 000 40 000 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 10 979 10 979 100,00
Inv. př. transfery od krajů 0 435 249 435 249 100,00
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 237 160 237 160 100,00
Celkem 329 000 2 310 259 2 310 259 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.