Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Daňové
77,39 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet6 685 000 Kč
Upravený rozpočet6 980 158 Kč
Skutečné plnění6 518 424 Kč
Plnění93,39 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 2 400 000 2 425 000 2 409 065 99,34
Daň z příjmů práv. osob 1 400 000 1 400 000 1 196 575 85,47
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 160 000 1 254 468 1 210 262 96,48
Daň z nemovitých věcí 700 000 700 000 626 593 89,51
Poplatek za provoz systému KO 584 500 584 500 548 005 93,76
Daň z příjmů práv. osob za obce 150 000 214 890 214 890 100,00
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 140 000 140 000 116 896 83,50
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 50 000 50 000 24 539 49,08
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 25 000 25 000 9 397 37,59
Správní poplatky 20 000 23 000 21 500 93,48
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 15 000 15 000 11 154 74,36
Poplatek ze psů 14 000 14 000 12 300 87,86
Poplatek z ubytovací kapacity 10 000 10 200 10 120 99,22
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 6 000 6 000 0 0,00
Poplatek ze užívání veř. prostr. 5 000 5 000 100 2,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 4 500 74 500 70 187 94,21
Poplatek ze vstupného 1 000 18 600 18 600 100,00
Daň z hazardních her 0 20 000 18 241 91,21
Celkem 6 685 000 6 980 158 6 518 424 93,39
sestaveno ke dni 31. 10. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.