Obsah

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Daňové
72,09 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet6 685 000 Kč
Upravený rozpočet7 938 162 Kč
Skutečné plnění7 924 047 Kč
Plnění99,82 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 2 400 000 2 994 200 2 994 162 100,00
Daň z příjmů práv. osob 1 400 000 1 475 000 1 474 930 100,00
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 160 000 1 506 895 1 506 894 100,00
Daň z nemovitých věcí 700 000 792 700 792 667 100,00
Poplatek za provoz systému KO 584 500 584 500 570 705 97,64
Daň z příjmů práv. osob za obce 150 000 214 890 214 890 100,00
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 140 000 138 586 138 586 100,00
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 50 000 39 771 39 771 100,00
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 25 000 9 410 9 409 99,99
Správní poplatky 20 000 25 070 25 070 100,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 15 000 18 000 17 918 99,54
Poplatek ze psů 14 000 12 400 12 400 100,00
Poplatek z ubytovací kapacity 10 000 10 200 10 120 99,22
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 6 000 0 0 0,00
Poplatek ze užívání veř. prostr. 5 000 100 100 100,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 4 500 70 200 70 187 99,98
Poplatek ze vstupného 1 000 18 600 18 600 100,00
Daň z hazardních her 0 27 640 27 638 99,99
Celkem 6 685 000 7 938 162 7 924 047 99,82
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.